มีโชคกรุ๊ป   356 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต. โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
                     โทร.044-202737-8,044-491533-4 แฟ็กซ์ 0-4420-2737 ต่อ 102